رسول فاتحی
مدیر نوآوری


چرا بازاریابی دیجیتال؟
هشتاد درصد مردم قبل از آن که خرید سنگینی کنند، تحقیقات زیادی را در سایت‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی انجام می دهند.