مسیحا اقلیما
کارشناس روابط عمومی


چرا بازاریابی دیجیتال؟
محتوای تصویری سه برابر سریعتر از محتوای نوشتاری به اشتراک گذاشته می‌شود.